next up previous contents index

  
3 Klasszikus okkultizmus

Az ``okkult''  szó jelentése: ``rejtett''. Az okkultizmus  ennek megfelelõen rejtett dolgokkal  foglalkozik. Ez alatt olyan tudást, tanokat értünk, melyek el vannak zárva a természetes emberi megismerés elõl, és Isten sem nyilatkoztatta ki õket az embereknek.

Már ebbõl látszik, hogy az okkultizmus és a kereszténység nem fér össze egymással. A kereszténység szerint ugyanis Isten megadta a képességet és a hatalmat, hogy az Õ terveinek megfelelõen megismerjük és birtokba vegyük az anyagvilágot  (Ter 1,28-29 ). Szeretõ Atyánk mindent megadott nekünk, ami hasznunkra válik: szép és megismerhetõ Világegyetembe helyezett minket, adott megismerõképességet, logikát, emlékezetet, hogy feltárhassuk titkait. A nem anyagi dolgokkal kapcsolatosan pedig egyrészrõl lelket  lehelt az emberbe, a saját képére alakított minket, így az ember nemcsak testbõl áll, hanem van lelke is, mely nem mulandó, és amely képes felfogni a szellemi dolgokat. Miután az õsbûn  eltávolított minket Istentõl, kinyilatkoztatásban  közölt mindent az emberekkel, amit fontosnak tartott, hogy tudjuk. ``Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz, ezekben a végsõ napokban Fiában szólt hozzánk'' (Zsid 1,1-2 ). A Szentlélek  Pünkösdkor  az egész Egyházra  kiáradt, és azóta vezeti azon emberek életét, akik rábízzák magukat. Van tehát személyes tanácsadónk is, aki vezet, eszünkbe juttat mindent, ami fontos, és akihez bizalommal, bármikor fordulhatunk.

Az okkultizmus ezzel szemben nem a természetes emberi megismerés eszközeit használja és nem is Istenhez, az õ Szentlelkéhez fordul kérdéseivel, hanem mindenféle más irányba. Tipikus példa erre a spiritizmus  vagy szellemidézés:  rejtett dolgokat különféle szellemektõl igyekeznek megtudni az ezzel foglalkozó emberek. Elgondolkoztató, vajon milyen szellemlények szólnak ekkor a ``médiumhoz''?  Tudjuk ugyanis, hogy a szellemek közt vannak rosszak is, ahogy azt a Szentírás számtalan helyen világosan írja. Jó-e, ha megtudunk olyan dolgokat, melyeknek megismeréséhez Isten nem adott képességet és nem is nyilatkoztatja ki nekünk? Nem lehet, hogy Istennek, szeretõ Atyánknak alapos oka van arra, hogy elrejt elõlünk bizonyos dolgokat? Vagy némely rejtett dolgot nem is Õ rejtett el elõlünk, hanem csapdának  tette oda valaki, hogy a túl kíváncsian kutakodó ember rátaláljon?

A kisgyereknek saját érdekében tiltják meg szülei, hogy a lakásban bizonyos dolgokhoz ``hozzámatasson''. Minden jó szándéka, kedves kíváncsiskodása ellenére veszélybe kerül, ha ``rejtett dolgokat'' kutat, például kifeszegeti a konnektort vagy felmászik a szekrénytetõre. A szülõk ki is jelölik neki, hol szabad nyugodtan játszania, és ha bizonytalan valamiben, a jól nevelt gyerek megkérdezi: ``Mi az?'', ``Megfoghatom?'', és elfogadja az esetleges elutasító választ. Nagy baj, ha a maga feje után megy, de még nagyobb, ha ismeretlentõl kérdezi meg, mit tehet és mit nem. Egy gonosz ember, aki ellensége a szülõknek ugyanis mondhatja: ``Csak nyugodtan piszkáld a konnektort, semmi bajod nem lesz. A TV-nek se lesz baja, ha bedugják! Sõt, új tapasztalatokra tehetsz szert, melyektõl irigy szüleid eltiltottak.''

Bizonyára ismerõs mindez. Ismerõs lehet a Biblia elejérõl, az elsõ emberpár bûnbe esésének történetébõl. A Sátán  által ígért ``szemetek felnyílik, és olyanok lesztek, mint az Isten'' ígéretbõl csak az valósult meg, hogy ``felnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek''. (Ter 3,4-7 ). A tiltott tudás  megszerzése semmilyen jó eredményt nem hozott.

De felismerhetjük azt a hozzáállást is, ami még templomba járó embereket jósnõhöz hajt: ``Tudni akarom a jövõmet!''. Vagy azt, amikor valaki mágikus-babonás cselekedetekkel akarja szerencséjét, anyagi jólétét biztosítani. Pedig ezeket a dolgokat Isten határozottan megtiltotta a Szentírásban.Subsections
Következő: 3.1 A Szentírás véleménye
Előző: 2.3 A tévtanítások sikerének
Fel: tevtan
H.A.